Граматика – годишња провера знања

Граматика – годишња провера знања

Резултат теста

1. Ког рода је именица СЛАВУЈ?

2. Ког рода је именица ЛОПТА?

3. Ког рода је придев ЛЕПА (ружа) ?

4. Ког броја је придев ХРАБРА (деца)?

5. Који придеви се могу наћи уз именицу ШКОЛА?
6. Број ТРИНАЕСТ је...

7. У ком глаголском времену се налази глагол у реченици: "МАРКО ЈЕ ДОБИО ПЕТИЦУ ИЗ МАТЕМАТИКА."

8. У ком глаголском времену се налази глагол у реченици: "МИЛИЦА ЋЕ ДОЋИ КОД МЕНЕ."

9. Именицу ЛОПТА напиши у множини: _________.

10. Именице су речи које означавају радњу, стање и збивање.
11. Придеви нам говоре какво је нешто, чије је нешто или од чега је нешто.

12. Бројеви могу бити: основни и _______.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ