Материјали – тест (2. разред)

Материјали – тест (2. разред)

Резултат теста

1. Који су материјали коришћени за израду школских клупа?

2. Материјал који је прозиран је:

3. Који материјал користе кројачи?

4. Материјал који има својство савитљивости је:

5. Материјали који не пропуштају воду су:
6. Материјал које користи столар је:

7. Који од наведених предмета је чврст, провидан, нееластичан?

8. Ластиш је направљен од материјала који је

9. Које предмете можеш да направиш од метала, дрвета и пластике?

10. Шпорет се може направити од пластике.
11. Чаша се може направити само од стакла.

12. Камен је материјал који се налази у природи.

13. Сијалице се праве од стакла јер је...

14. Дрво је ______ од гуме.

15. Пластика је _______ од метала.
16. Камен је еластичан.

17. На топлоти (високој температури) материјали се

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ