Описни придеви

Описни придеви – тест

Резултат теста

1. Речи које стоје уз именицу и ближе је одређују називају се:

2. Описни придеви означавају:

3. Означи описни придев.

4. У реченици: Испод дрвета су плаве лопте., придев је:

5. У реченици: Марко је фотографисао ведро небо., придев је:
6. Изабери придеве:

7. Изабери описне придеве:

8. Изабери описне придеве који могу да стоје уз именицу снег.

9. Изабери описне придеве

10. Колико се придева налази у реченици: Висока, плавокоса жена је купила лепршаву, црвену сукњу.
11. Како гласи придев од именице радост?

12. Реч храбар је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ