Здруживање чинилаца

Здруживање чинилаца

Резултат теста

1. Колико је (1*3) *4

2. Колико је (3*3)*2

3. Чиниоци су 1,3 и 4. Колико је производ?

4. Производ бројава 2 и 5 увећај 3 пута

5. Колико је 3*2*5
6. Колико је (2*5)*6?

7. Чиниоци су 2, 3 и 9. Колики је производ?

8. Колико је 2*5*10?

9. Чиниоци су 2, 5 и 7. Израчунај производ.

10. Производ бројева 2 и 0 увећај 2 пута
11. Ако чиниоцима заменимо места производ се __мења.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ