У насељу поштујемо правила понашања

Резултат теста

1. Означи фотографију на којој је приказано правилно понашање:

2. Шта означава знак приказан на канти за смеће?

3. Рециклажа је процес прераде отпада и поновно коришћење прерађеног отпада.

4. Треба помагати старијим особама.

5. Треба помагати онима којима је помоћ потребна.
6. Означи тачан одговор:

7. Дечак држи спреј у руци и њиме шара по зиду зграде.

8. Означи правилно понашање у саобраћају:

9. Означи правилно понашање у саобраћају:

10. Да ли дечак може да вози скејт на коловозу?
11. Треба разговарати са непознатим особама.

12. Да ли је дозвољена вожња у парку?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ