Именице

Резултат теста

1. Именице су:

2. Означи речи које означавају бића.

3. Означи речи које означавају предмете.

4. Означи речи које означавају појаве.

5. Именице могу бити:




6. Означи властите именице:

7. Означи заједничке именице:

8. Према роду именице могу бити именице мушког, женског и средњег рода.

9. Према броју именице делимо на именице

10. Именица ПАС је именица мушког рода у једнини.




11. Множина именице ПАС гласи:

12. Множина именице ВРАБАЦ гласи:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ