„Мишја моба“, народна песма – тест

„Мишја моба“, народна песма

Резултат теста

1. Кратке народне песме у којима се описује нека смешна ситуација или необично понашање јунака називају се:

2. Ко је посејао проју у песми "Мишја моба"?

3. Коме је проја нарасла до колена?

4. На чијем је пољу миш посејао проју?

5. Како се зове место где је изникла проја?
6. Докле је проја нарасла мишу?

7. Каква је била чорба?

8. Какав је био брав?

9. Брав је:

10. Моба је:
11. Песма "Мишја моба" писана је у:

12. Ритам у овој песми је:

13. Проја коју је посејао миш је:

14. Тема ове песме је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ