Одређивање непознатог броја

учитељица Наташа Мадић

Провера знања – Одређивање непознатог броја

1. Умањилац је број 18, а разлика број 75. Израчунај умањеник.

2. Замислио сам неки број. Од њега сам одузео број 28 и добио сам број 36. Који сам број замислио?

3. Други сабирак је број 26, а збир је 71. Израчунај први сабирак.

4. Израчунај непознати сабирак: 34 + х = 76

5. Дуња је замислила број. Када је од тог броја одузела највећи паран број друге десетице, добила је најмањи непаран број пете десетице. Који је број Дуња замислила?
6. Израчунај непознати умањилац: 45 - х = 12

7. Израчунај непознати умањеник: х - 19 = 48

8. Израчунај непознати сабирак: х + 28 = 78

9. Када од збира бројева 19 и 45 одузмеш непознати број, добићеш број 54. Израчунај непознати број.

10. Имала сам 50 динара. Колико сам динара добила ако сада имам 100 динара?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста