Дељење бројевима 2, 3, 4, 5, 6 и 10

Дељење бројевима 2, 3, 4, 5, 6 и 10

Резултат теста

1. Израчунај количник бројева 54 и 6:

2. Ако збир бројева 40 и 9 поделимо на 7 добијемо:

3. Највећи број седме десетице подели са 7.

4. Сви бројеви дељиви са 6 су:

5. У пролеће је процветало 32 цвета. Четвртина цветова су црвене боје. Колико је цветова црвене боје?
6. 42 птичице су долетеле са југа. Једнако су се поделиле на 7 грана. Колико је на свакој грани?

7. У таблици делања последњи број дељив са 3 је:

8. Број 50 је дељив са:

9. 56 треба поделити којим бројем да се добије 8?

10. Који број је 6 пута мањи од 24?
11. 45:5=

12. Разлику десете десетице и осме десетице подели са десет:

13. 27:3=

14. Трећина јежића се пробудила. Колико се јежића пробудио ако их има 27?

15. Производ бројева 4 и 10 подели са 5.
16. Делилац је 4, а дељеник 36. Колико је количник?

17. Количник је 5, а дељеник 35. Који број је делилац?

18. Заједнички количник израза 40:10, 12:3 и 24:6 је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ