Дељење бројем 2,5, и 10

Дељење бројем 2,5, и 10

Резултат теста

1. Количник која два броја је 10?

2. Који бројеви су дељиви са 10?

3. Исправи грешку: Дељеник је 10, делилац 40, а количник 4.

4. Како можемо лакше да делимо са десет?

5. Колики је количник ако је и делилац и дељеник 10?
6. Израчунај количник најмањег троцифреног броја и најмањег двоцифреног броја.

7. Следбеник броја 49 умањи за пет пута.

8. Означи број који није дељив са 2.

9. 45: ___= 9. На црти треба да пише...

10. И 20:5 и 8:2 и 40:10 имају исти резултат. Који?
11. Разлику пете и друге десетице подели са 5. Количник је?

12. Ученици су добили четрдесет задатака из математике. Ако дневно реше по 10 задатака, колико им дана треба да реше све?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ