Множење и дељење – провера

Множење и дељење – провера

Резултат теста

1. Израчунај колико је: 70 : 10 =

2. Израчунај колико је: 45:5=

3. Израчунај колико је: 72:8=

4. Израчунај колико је: 63:9=

5. Израчунај колико је: 8 ⋅ 6 =
6. Израчунај колико је: 7 ⋅ 6 =

7. Иурачунај колико је: 9 ⋅ 4 =

8. Иурачунај колико је: 7 ⋅ 4 =

9. Израчунај колико је 10 ⋅ 3 + 7 = и упишите резултат.

10. Израчунај колико је 4 ⋅ (8 + 5) = и упишите резултат.
11. Израчунај колико је 9 ⋅ 5 + 2 = и упишите резултат.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ