Насеља- тест (2.р.)

Насеља- тест (2.р.)

1. Биоскоп и факултет можемо видети у:

2. Повежи назив објекта са описом његове намене- водовод:

3. __________ су места где живе и раде људи.

4. У _______ селима куће су удаљене једна од друге.

5. Означи комуналне службе које се налазе у насељу:
6. На фотографији изнад приказана је:

7. Повежи назив објекта са описом његове намене- апотека:

8. Како се зове град у Србији кроз који протиче река Нишава?

9. Свако насеље има:

10. У градовима људи раде у фабрикама.
11. Џемпер је исплетен од вуне. Вуну добијамо од:

12. Који тип насеља је приказан на фотографији изнад?

13. Како се зове насеље у којем људи раде у фабрикама и живе у солитерима?

14. Људи се у селима углавном баве:

15. У градовима има пуно:
16. У градовима можемо да видимо:

17. У којим насељима су њиве око кућа?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста