Разломци – провера

Разломци – провера

Резултат теста

1. Трећина броја 27 је...

2. Половина броја 48 је...

3. Четвртина броја 48 је...

4. Који разломак је приказан сликом?

5. Који разломак је приказан сликом?
6. Који разломак је приказан сликом?

7. Који разломак је приказан сликом?

8. У разломку a/b шта представља a?

9. Шта представља разломачка црта у разломку?

10. Који разломак је мањи?
11. У разломку на слици број 2 је:

12. Колико једно цело има осмина? (уписати број)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ