Mузичка култура – тест (3.р.)

Mузичка култура – тест

Резултат теста

1. Означи слику која приказује тврдњу која је тачна:

2. Писани знак за тон је_________.

3. На слици је приказана:

4. На крају сваког нотног записа налазе се две _________.

5. Све ноте имају исто трајање:
6. Основна нота на основу које одређујемо дуже и краће трајање ноте назива се:

7. Половина ноте траје колико и:

8. Две осмине трају колико и:

9. __________ је знак којим се означава прекид свирања или певања у композицији.

10. У свакој вежби или копмпзицији, на почетку линијског система налази се ________ _____.
11. Половина паузе траје колико и:

12. Тврдња на слици је:

13. На слици је приказана:

14. На слици је приказана:

15. Тврдња на слици је:
16. На слици видимо:

17. Линијиски систем се састоји од 5 ___________ и четири _________.

18. Линије и празнине се броје:

19. Свака нота у линијском систему има своје место.

20. Означи тачан одговор:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ