Збирне именице – тест

Збирне именице – тест (за трећи разред)

Резултат теста

1. Збирне именице:

2. Збирне именице имају:

3. Збирне именице се пишу:

4. У којој је реченици збирна именица:

5. У две реченице постоје збирне именице - означи их:
6. Која именица је уљез:

7. Која именица не припада збирним именицама:

8. Која именица није збирна:

9. Шарпланинац Леси чува _________ од вукова. Допуни реченицу збирном именицом:

10. Пронађи именицу која је уљез:
11. У којој реченици препознајеш збирну именицу:

12. Припремила је поврће, исецкала воће, окупила је браћу и позвала децу на породични ручак. Колико има збирних именица у датом примеру:

13. Означи збирну именицу:

14. Означи збирне именице средњег рода:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ