Српски језик – књижевност (3.р.)

Српски језик – књижевност (3.р.)

Резултат теста

1. "Јеленче" је ...

2. Јохана Шпири је написала ...

3. Лирска песма пева о ...

4. Јатак је ...

5. Обележи вредности које Стари Вујадин истиче у песми.
6. Обележи особине које карактеришу јеленче у народној песми "Јеленче"?

7. Зашто Хајди жели да се врати на планину код деде?

8. Хајди је ...

9. Светлана Велмар Јанковић је написала приче:

10. Прича "Златно јагње" говори о:
11. Обележи одговарајући распоред промена Стефанових особина у причи "Стефаново дрво".

12. Заједнички елементи у причама "Златно јагње" и "Стефаново дрво" су:

13. У причи "Стефаново дрво" Стефан се плаши ...

14. "Бићеш један од ретких који умеју једнако добро да се боре и мачем и речима." Наведена реченица је одломак који описује:

15. Заједнички елементи у песмама "Стари Вујадин" и "Јеленче" су:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ