Именице – провера знања

Резултат теста

1. Именице су:

2. Означи речи које означавају предмете:

3. Означи властите именице:

4. Означи заједничке именице:

5. Означи именице мушког рода:
6. Према роду именице делимо на именице :

7. Према броју именице делимо на именице:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ