Редослед рачунских операција

Редослед рачунских операција

Резултат теста

1. 21+ 18 : 3 =

2. 3 x 8 + 26 =

3. 3 x (64 - 55) =

4. (53 - 37): 2 =

5. 5 x 6 + 30 =
6. 27+14 < 5 x 7=

7. 37 - 15 < 9 x 8 - 36

8. 94 - (51 - 37) - 18 : 2 =

9. Производ бројева 2 и 6 умањи за 2. Резултат је:

10. Број 90 умањи за производ бројева 3 и 8. Резултат је:
11. Количник брјева 16 и 2 увећај за 28. Резултат је:

12. Од производа бројева 4 и 8 одузми 17. Резултат је:

13. Деда има 64 године, а унук 8 година. Колико је пута деда старији од унука?

14. У 4 округле корпе има 9 кг јабука, а у 5 овалних корпи има по 8 кг јабука. Колико укупно има кг јабука?

15. Камион је довезао 7 кутија са ананасом у продавницу. У свакој кутији има по 8 комада ананаса. Колико комада ананаса je довезено у продавницу?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ