Дигитални свет, 7. час: Креирање дигиталне слике од геометријских облика (Обрада)

Резултат теста

1. Да ли се у бојанки 3Д налази:

2. Од којих геометријских облика се састоји стрелица?

3. Који рачунарски програм нам је потребан да би цртали?

4. Да ли помоћу геометријских облика можемо нацртати кућу?

5. Којим бројевима је означена кућа од геометријских фигура?
6. Да ли је овал геометријски облик?

7. Да ли је на слици приказан:

8. Геометријске облике можемо нацртати на:

9. Колико страна има троугао?

10. Да ли је звезда:
11. На слици је приказана?

12. Да ли можемо нацртати човека од геометријских облика?

13. Које облике видимо на слици?

14. Да ли је књига округлог облика?

15. На слици је приказана?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ