Годишња доба – провера

Годишња доба – провера

Резултат теста

1. Које је годишње доба пре пролећа?

2. Које је годишње доба после лета?

3. Које годишње доба долази после зиме?

4. Које годишње доба претходи јесени?

5. Које је годишње доба после пролећа?
6. Које је годишње доба пре лета?

7. Које је годишње доба пре зиме?

8. На летовање идемо када је:

9. Ласте из наших крајева одлазе у топлије крајеве када је:

10. Природа се буди када је:
11. Које је годишње доба када славимо Божић?

12. Најтоплије годишње доба је ________.

13. У којем годишњем добу почиње школска година?

14. У којем годишњем добу опада лишће са дрвеће?

15. Васкрс славимо када је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ