Бајке – Десанка Максимовић

Бајке – Десанка Максимовић

Резултат теста

1. Десанка Максимовић се родила у...

2. У којим Десанкиним бајкама су ликови бубице,траве и биљке у шуми и ливади, ситне животињице...

3. У бајци " Кћи вилиног коњица" кћи је:

4. У бајци " Три патуљка" дечаци се зову:

5. Порука бајке " Кћи вилиног коњица" је:
6. Који поднаслов припада бајци " Кћи вилиног коњица"?

7. Десанка Максимовић је писала:

8. Који су елементи бајке у бајкама Десанке Максимовић?

9. Где се дешава радња бајке " Бајка о трешњи"?

10. Који научник се спомиње у бајци "Траве говоре бакиним гласом"
11. Отац Десанке Максимовић је био:

12. У којој бајци дечаци успевају да нађу злато, сребро и угаљ:

13. О чему говори бајка "Траве говоре бакиним гласом"?

14. Коју биљку славе људи у Јапану?

15. Колико кћерки је имао отац у бајци " Бајка о трешњи"?
16. Ко је спасао кћерку вилиног коњица?

17. Како су се звали патуљци у бајци " Три патуљка"?

18. Од које биљке је Јосиф имао пликове по рукама?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ