„Мислиша“ – задаци за вежбање

„Мислиша“ – задаци за вежбање (други разред)

Погледајте и Мислиша 2

Резултат теста

1. Означи тачан одговор. (3 бода)

2. Означи тачан одговор. (3 бода)

3. Означи тачан одговор. (3 бода)

4. Колико цифара користимо за писање бројева? (3 бода)

5. Означи тачан одговор. (4 бода)
6. Колико пута ћемо написати цифру 1 ако исписујемо све бројеве друге десетице? (4 бода)

7. Колико има бројева у првој десетици који имају двоцифреног следбеника? (4 бода)

8. Означи тачан одговор. (4 бода)

9. Означи тачан одговор. (5 бодова)

10. Означи тачан одговор. (5 бодова)
11. Означи тачан одговор. (5 бодова)

12. Означи тачан одговор. (5 бодова)

13. Поред баре било је укупно 15 патака, гусака и ћурака. Патака је било 12 више него гусака. Колико је било ћурака? (5 бодова)

14. Кругови 1, 2, 3, 4, 5 представљају куће, а стрелице представљају путање којима се крећу дечаци: Павле, Лазар, Дарко, Урош и Никола. Павле, Дарко и Лазар пошли су из исте куће, а Дарко и Никола дошли су у исту кућу. Павле је дошао у кућу из које је Никола пошао, а Урош је пошао из куће у коју је Лазар дошао. Који је број куће из које је пошао Урош. (5 бодова)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ