Сналазимо се у насељу

Резултат теста

1. Сналажење у насељу је одређивање свог положаја у односу на важне објекте.

2. Адресу чине:

3. Свака улица има назив и табла је постављена на почетку улице.

4. Непарни бројеви зграда или кућа, налазе се са:

5. Парни бројеви зграда или кућа, налазе се са:
6. Улице могу добити назив према именима значајних личности.

7. Улице не могу добити назив према значајним рекама и планинама.

8. Девојчица са фотографије се налази:

9. Означи оно што ти може помоћи у сналажењу у насељу:

10. Полицајац ти може помоћи да пронађеш жељену адресу, ако га замолиш.
11. У селима и мањим насељима људи се теже сналазе.

12. На фотографији се налази:

13. Зграде, споменици, улице, паркови, тргови се налазе у већим местима.

14. Насеља се разликују по величини територије и броју људи који живи у њима.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ