„Слатка математика“, Ана Миловановић – тест

„Слатка математика“, Ана Миловановић

Резултат теста

1. Лица у овом драмском тексту су:

2. О чему размишља Мирко?

3. Где се одвија радња овог текста?

4. Како се Весела обраћа Мирку?

5. Мозгање значи:
6. Означи Веселине особине.

7. Зашто ће Мирко добити јединицу из математике?

8. Помоћу чега Весела Мирку објашњава шта је половина, а шта четвртина?

9. Зашто Весела Мирка зове "Миркић"?

10. Тема овог драмског текста је:
11. Кад му Весела каже "Дај ми ту чоколаду." из Мирковог одговора закључујемо:

12. Које речи описују Миркове особине?

13. Помози Мирку и Весели да праведно поделе чоколаду.

14. Помози Мирку и Весели да праведно поделе чоколаду.

15. Драмски текстови могу се изводити:
16. Порука овог драмског текста би била:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ