Глаголска времена

Резултат теста

1. Глаголска времена могу бити:

2. Којој врсти речи припадају следеће речи: пева, је писао, су дошле, ће отићи?

3. Прочитај реченицу и одговори у ком је времену глагол у истој реченици: Деца се играју.

4. Прочитај реченицу и одговори у ком су времену глаголи: Посетили смо Сремску Митровицу и улазили у Царску палату.

5. У реченици: (Одлично ћу решити проверу знања. ) глагол је у :
6. Колико глагола је у прошлом времену: трчим, слушам, падала је, ићи ћеш, сева, донео је, спава.

7. Прошло време се догодило:

8. Сада пази! У задатку се крије више тачних одговора. Будуће време се може дешавати:

9. Садашње време се дешава:

10. У ком су времену глаголи у следећој реченици: Одлично знам глаголска времена и осећам се срећно.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ