Сабирање и одузимање до 100

учитељица Наташа Мадић

Провера знања – Сабирање и одузимање до 100

1. Израчунај: 91 - 55 =

2. Израчунај: 23 + 48 =

3. У продавници је било 76 флаша сока. Продавац је продао 28 флаша сока. Колико је флаша сока остало у продавници?

4. Израчунај збир бројева 42 и 38.

5. Миљана је урадила 24 задатка. Сенка је урадила 28 задатака више од Миљане, а Лена 26 задатака мање од Сенке. Колико задатака је урадила Лена?
6. Најмањи број 9. десетице умањи за следбеник броја 46 и израчунај.

7. Израчунај: 82 - 57 =

8. Израчунај: 76 + 16 =

9. Најмањем броју друге десетице додај број 49 и израчунај.

10. Израчунај разлику бројева 64 и 17.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста