Множење броја 3 и бројем 3 – провера

Множење броја 3 и бројем 3 – провера

Резултат теста

1. Израз 3+3+3+3 можемо да представимо као производ:

2. Израз 3+3+3+3+3+3+3+3 можемо да представимо као производ:

3. Израз 7+7+7 можемо да представимо као производ:

4. 3 ∙ 2 =

5. 3 ∙ 8 =
6. 3 ∙ 10 =

7. 9 ∙ 3 =

8. 6 ∙ 3=

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ