Множење броја 5 и бројем 5 – тест

Множење броја 5 и бројем 5

Резултат теста

1. Обој машну на приказаној слици одговарајућом бојом.

2. Израчунај: 9 • 5 =

3. Уочи правило и настави започети низ.

4. На линији напиши потребан број: 5 · ___ = 40

5. Ивана је замислила број 5, а Стефана број који је 3 пута већи од броја 5. Који број је замислила Стефана?
6. Који број је 4 пута већи од броја 5?

7. У парку има 3 клацкалица.Љуљашки је за 5 више од клацкалица, а клупа 5 пута више него клацкалица. Колико је љуљашки, а колико клупа у овом парку?

8. Први чинилац је разлика бројева 38 и 33, други чинилац је збир бројева 1 и 4. Израчунај производ.

9. Производ бројева 7 и 5 напиши као збир једнаких сабирака и израчунај.

10. Израчунај производ бројева ако је један чинилац највећи једноцифрени број, а други чинилац је разлика бројева 23 и 18.
11. Стева има 6 кликера, а Бојан 5 пута више него Стева. Колико кликера имају заједно?

12. Павле има 7 година. За 5 година Павлова мама ће бити 3 пута старија од њега.Колико година сада има Павлова мама?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ