Mерење времена – тест (2.р.)

Mерење времена – тест

Резултат теста

1. Сат служи за мерење времена.

2. Велика казаљка на сату показује:

3. Сат / часовник се састоји од две мале казаљке и бројчаника.

4. Један сат има:

5. Сат / часовник на слици је:
6. За колико мала казаљка обиђе цео круг на бројчанику?

7. Минута има ___ секунди. (упиши број)

8. Које време показује сат/часовник на слици?

9. Колико треба Земљи да једанпут обиђе око Сунца?

10. Светли дио дана је од изласка сунца до подне.
11. Календар садржи попис свих:

12. Које време очитавамо насату /часовнику са слике?

13. Најкраћи месец у години је:

14. Једна недеља има:

15. Година има:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ