Редослед рачунских операција – тест

Редослед рачунских операција – тест

Резултат теста

1. Решење израза 24 : 8 + 16 је:

2. Решење израза 56 + 42 : 7 је:

3. Решење израза 30 : 3 – 6 је:

4. Решење израза 71 – 36 : 9 је:

5. Израчунај збир ако је први сабирак количник бројева 35 и 7, а други сабирак следбеник броја 15.
6. Умањеник је количник бројева 63 и 7, а умањилац је најмањи парни број.Израчунај разлику.

7. На излет је кренуло 36 ученика другог разреда и 4 пута мање ученика првог разреда. Колико је укупно ученика кренуло на излет?

8. На грани је било 48 врабаца. Одлетела је четвртина.Колико је врабаца остало на грани?

9. У парку је 12 борова и 3 пута мање бреза. Колико има укупно стабала дрвећа?

10. У шуми је засађено 54 бора, 6 пута мање јела, а туја 7 пута мање него борова и јела заједно.Колико је укупно стабало засађено у шуми?
11. Мирко има 72 динара, Јанко 9 пута мање од њега, а Горан 12 пута више динара од Јанка. Колико Горан има динара?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ