Задаци са две рачунске операције – провера

Задаци са две рачунске операције – провера

Резултат теста

1. 6 ∙ 4 + 3 =

2. 7 + 13 ∙ 3 =

3. (18 – 9 ) ∙ 8 = (у поље испод упиши резултат)

4. (27 – 15) ∙ 7 = (у поље испод упиши резултат)

5. 15 ∙ 6 =
6. 24 ∙ 3 – 20 = (у поље испод упиши резултат)

7. 75 – 20 ∙ 3 = (у поље испод упиши резултат)

8. 96 – 4 ∙ 18 = (у поље испод упиши резултат)

9. 15 + 16 ∙ 5 =

10. 9 ∙ 9 – 8 ∙ 8 =
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ