Јединице мере за дужину – метар – тест

Јединице мере за дужину – метар

Резултат теста

1. Основна јединица мере за дужину јесте:

2. Користећи графикон измери висину уличне светиљке.

3. Користећи графикон измери висину зграде.

4. На калему је било 34 m канапа. Првог дана је продато 8 m а другог дана 9 m .Колико је метара канапа остало?

5. Упиши знак или =.
6. Упореди и упиши знак или =.

7. Oзнака за метар је:

8. Висина куће у којој живи Маја је 7 m.Зорица живи у кући која је 3 m виша од Мајине. Нина живи у згради чија је висина једнака збиру висина Мајине и Зоричине куће.Колико је висока кућа у којој живи Нина?

9. Поређај следеће дужине од најдуже до најкраће.

10. Приближно одреди висину приказане животиње користећи графикон.
11. Број поред јединице мере који нам показује колико метара има у дужи коју меримо је:

12. Изрази у траженој јединици мере. 9 m = ___ dm

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ