Мерење масе – тест

Мерење масе

Резултат теста

1. Упиши одговарајући знак или =.

2. Упиши потребан број тако да једнакост буде тачна. 53 kg + ___kg= 95 kg

3. Израчунај укупну тежину свих производа на слици.

4. Упиши потребан број тако да једнакост буде тачна. 100 kg - ___kg= 55 kg

5. Четири конзерве парадајза имају масу 1 000 g.Ако је маса амбалаже једне конзерве 40 g , колика је маса парадајза у тим конзервама?
6. Колика је тежина торте?

7. Продавац треба да спакује 1 килограм вишња.Колико грама вишња треба да дода, ако је измерио 670 g?

8. Попуни празно поље тако да добијеш тачну једнакост.

9. У камион је натоварено 650 kg шљунка, а у приколицу 200 kg мање од тоне. Где је натоварено више песка и за колико?

10. Маса сандука са житом је 42 kg 500 g.Маса празног сандука је 4 kg 100 g . Колика је маса жита?
11. У продавници је стигло 1000 g чoколаде. Првог дана продато је 459 g, а другог 120 g мање. Колико грама чоколаде је остало у продавници?

12. У гајби је било 30 kg грожђа.Први дан је продано 8 kg,а други дан за 4 kg више.Колико је остало грожђа?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ