„Септембар“, Душан Костић – тест

„Септембар“, Душан Костић

Резултат теста

1. О чему говори ова песма?

2. Шта нам у првој строфи доноси јесен?

3. Како у песми долази јесен?

4. Које боје се помињу у песми?

5. Ко је рекао „Позна ме јесен љути” ?
6. Зашто се септембар љути на позну јесен?

7. Шта каже ласта са гране?

8. Шта је у песми јесен позлатила?

9. Шта је прошло у песми?

10. Шта пише ђак у клупи?
11. Шта је урадила јесен са лишћем?

12. Шта песник каже да мирише у песми „Септембар“?

13. Када неживим стварима или природним појавама дамо људске особине то је:

14. Којој књижевној врсти припада овај текст?

15. У ком од наведених стихова је јесен описана као живо биће?
16. Песму "Септембар" написао је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ