Музичка култура – тест 2

Музичка култура – тест 2

Резултат теста

1. На слици је приказана нота:

2. Композитор који је компоновао "У Будиму граду" и који је написао 15 руковети је:

3. На слици је приказан инструмент:

4. Оперу "Чаробна фрула" је компоновао:

5. Јачина којом се изводе музичка дела назива се:
6. Музичко - сценско дело у коме се садржај изражава уметничким плесом уз пратњу музике је:

7. На слици је приказана нота:

8. Српска народна игра је:

9. Наш најпознатији виолиниста је:

10. Музика коју стварају музички образовани појединци се назива:
11. На слици је приказана нота:

12. Које су нотне вредности приказане на слици?

13. На почетку линијског система пише се:

14. Ознаке за тихо, средње гласно и гласно у музици су:

15. На слици је приказана нота:
16. Мање целине у нотном запису раздвојене усправним цртама се називају:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ