Музичка култура – тест 2

Музичка култура – тест 2

Резултат теста

1. Које су нотне вредности приказане на слици?

2. Ознаке за тихо, средње гласно и гласно у музици су:

3. На слици је приказана нота:

4. Наш најпознатији виолиниста је:

5. На слици је приказана нота:
6. Мање целине у нотном запису раздвојене усправним цртама се називају:

7. Српска народна игра је:

8. Оперу "Чаробна фрула" је компоновао:

9. Музика коју стварају музички образовани појединци се назива:

10. Јачина којом се изводе музичка дела назива се:
11. На слици је приказана нота:

12. На почетку линијског система пише се:

13. На слици је приказан инструмент:

14. Музичко - сценско дело у коме се садржај изражава уметничким плесом уз пратњу музике је:

15. Композитор који је компоновао "У Будиму граду" и који је написао 15 руковети је:
16. На слици је приказана нота:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ