Музичка култура – тест 2

Музичка култура – тест 2

Резултат теста

1. На слици је приказана нота:

2. На слици је приказан инструмент:

3. Које су нотне вредности приказане на слици?

4. Српска народна игра је:

5. Јачина којом се изводе музичка дела назива се:

6. Ознаке за тихо, средње гласно и гласно у музици су:

7. Оперу "Чаробна фрула" је компоновао:

8. Музика коју стварају музички образовани појединци се назива:

9. Музичко - сценско дело у коме се садржај изражава уметничким плесом уз пратњу музике је:

10. Наш најпознатији виолиниста је:

11. Мање целине у нотном запису раздвојене усправним цртама се називају:

12. На слици је приказана нота:

13. На почетку линијског система пише се:

14. На слици је приказана нота:

15. На слици је приказана нота:

16. Композитор који је компоновао "У Будиму граду" и који је написао 15 руковети је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ