Редослед рачунских операција

Редослед рачунских операција

Резултат теста

1. Израчунај: 456 + 352 : 8 =

2. 186 ∙ 4 + 675 : 5 =

3. (534 : 6) ∙ 8 + 146 =

4. Збир бројева 732 и 174 подели бројем 6. Резултат је ___.

5. Збир бројева 54 и 45 помножи њиховом разликом:
6. Разлику бројева 72 и 9 помножи њиховим количником.

7. Воћар је набрао 470 кг јабука. Продао је 155 кг, а остало је запаковао у 7 једнаких сандука. Колико је јабука у сваком сандуку?

8. Аца је купио три књиге по 184 динара и пет свезака по 65 динара. Колико је укупно платио?

9. Марија има 850 динара. Купила је 3 колача по 105 динара. Колико новца је остало Марији?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ