Једначине и неједначине

Једначине и неједначине

Резултат теста

1. Решење једначине 3 468 + X = 11 047 је:

2. Решење једначине X – 65 598 = 2 072 је:

3. Решење једначине 29 255 – X = 5 546 је:

4. Умањеник је 15 683, а разлика је 7 814. Резултат је:

5. У пекару је донешено 12 456 килограма брашна из првог млина. Колико је брашна донето из другог млина ако је укупно било 26 842 килограма? Постави и реши једначину.
6. Скуп решења неједначине 8 520 + X < 9 105

7. Када од непознатог броја одузмеш 7 052, разлика ће бити већа од 200. Запиши и реши неједначину и одреди скуп решења.

8. Једначина је једнакост са познатом.

9. Непознати умањеник добијамо:

10. Непознати умањилац добијемо када од:
11. Решења неједначине X+526<538 је:

12. Од ког броја је број 245 мањи 3 пута?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ