Површина квадрата – тест

Површина квадрата

Резултат теста

1. Израчунај површину квадрата чији обим износи 24 cm.

2. Израчунај површину квадрата чији је обим 36 m.

3. Израчунај обим квадрата чија је површина Р = 49 cm2.

4. Даска на столици има облик квадрата странице а = 30 cm. Коликo је dm2 шпер-плоче потребнo за израду 4 такве даске, без отпадака?

5. Израчунај површину квадрата ако су његове странице: а = 17 m
6. На слици је представљено поље кукуруза облика два спојена квадрата.Колико је потребно да буде дуга ограда да би се оградило цело поље?

7. На слици је приказана димензија слика из галерије.Колика је површина платна употребљена за слику?

8. Израчунај површину квадрата чији је обим 60 m.

9. Израчунај обим квадрата који има једнаку површину као и правоугаоник чије су странице a = 4 dm и b =9 dm.

10. Израчунај површину фигуре са слике.
11. Одреди површину квадрата чија је дужина странице 18 mm.

12. Збир дужина свих страна квадрата је 560 cm . Израчунај његову површину.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ