Правопис – тест

Правопис

Резултат теста

1. Означи правилно написану реченицу.

2. Мама је рекла: „Лагано трчи, уморићеш се!“ Дата реченица написана правилно у неуправном говору је:

3. Од наведених реченица једна реченица је неправилна. Означи је.

4. Означи правилно написан назив улице.

5. Правилно написана имена ликова из књижевних дела су:
6. Коју реч у датој реченици треба писати великим почетним словом?

7. Означи слово испред примера у ком је речца ЛИ правилно написана.

8. Коју реч треба уписати на датој линији?

9. Означи правилно написане бројеве.

10. Означи правилно написане географске појмове.
11. Тачно написана реченица је:

12. Погрешно написана реченица је:

13. Означи реченицу у којој су правилно написани називи улица, тргова и булевара.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ