Вода – провера

Резултат теста

1. Извор,ток, корито, обале, притоке и ушће су делови:

2. У колико се агрегатних стања вода налази у природи?

3. Када је вода у течном стању то је:

4. Загревањем вода прелази у:

5. Вода се у природи налази у:
6. Вода се налази се и у ваздуху, у земљишту, као и у телима свих живих бића.

7. Мање реке које се уливају у већу реку називају се:

8. Језера могу бити:

9. Када је вода у чврстом стању то је:

10. Када је вода у гасовитом стању то је:
11. Место где се мања река улива у велику реку или море, назива се:

12. Гас без боје укуса и мириса назива се вода?

13. Вода се у природи налази у чврстом (лед, иње, снег), течном (киша, роса) и гасовитом (магла, облак)

14. Хлађењем вода прелази у:

15. Извори, потоци, речице и реке су:
16. Чиста вода има укус, мирис и боју.

17. Вода не може да раствара со и шећер.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ