Моја отаџбина – тест

Моја отаџбина

Резултат теста

1. Допуни реченицу. Држава у којој живимо зове се __________.

2. Њену територију чине ужа Србија и две покрајине:

3. У северном делу територије Републике Србије налази се аутономна покрајина:

4. Oзначи тачну тврдњу.

5. Сићевачка клисура налази се у:
6. Река Бели Дрим припада:

7. Шта је државна граница?

8. Означи вештачка језера Србије.

9. Како се утврђује број становника у једној земљи?

10. Многе животиње су постале угрожене због:
11. Означи слику на којој је приказана угрожена врста биљака.

12. Означи слику на којој је приказана угрожена врста животиња.

13. Национални паркови Србије су:

14. Означи припаднике флоре у Србији.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ