Бројеви (четврти разред)

Бројеви: врсте и писање бројева ( вежба за четврти разред)

1. Бројеви су:

2. Основни бројеви казују:

3. Редни бројеви казују:

4. И основне и редне бројеве можемо писати и бројевима и словима. Да ли је ова тврдња тачна?

5. Ако се редни бројеви пишу арапским цифрама...
6. Ако се редни бројеви пишу римским цифрама...

7. У првом полувремену дали смо два гола, али смо у другом полувремену примили три. Колико има основних, а колико редних бројева у овој реченици:

8. Број 4 написан словима изгледа овако:

9. Број 60 написан словима изгледа овако:

10. Која 2 датума су тачно написана:
11. У којој народној пословици препознајеш редни број:

12. Који је ово број: XXXVII

13. Миле је стигао једанајести, Јован је био шестсти, Цвија други; укупно су освојили тријест поена. Колико бројева у овом примеру није тачно написано:

14. Колико дана има преступна година:

15. 9 + 2 = ?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста