Читање и писање бројева до милион – тест

Читање и писање бројева до милион

Резултат теста

1. Правилно речима написан број на слици је:

2. Који број не припада овој групи?

3. Напиши број који у себи садржи 5 стотина хиљада, 0 десетица хиљада и 6 јединица хиљада.

4. Број ХИЉАДУ ХИЉАДА назива се:

5. Означи ко држи правилно речима написан број петсто пет хиљада деветсто деведесет.
6. Посматрај гусеницу и одреди који број је написан.

7. Бројеви 100 000, 200 000, 300 000 ... ... ... ... ... 800 000 и 900 000 називају се:

8. Најмањи шестоцифрени број чији је збир цифара 5 је:

9. Правилно написан речима број са слике је:

10. Означи који град има највећи број становника.
11. Напиши речима број 395 301.

12. Јован је купио аутомобил који кошта девесто осамдесет шест хиљада седамсто педесет динара.Означи који аутомобил је купио Јован.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ