Природа и друштво – годишња провера

Природа и друштво – годишња провера

Резултат теста

1. Завичај је:

2. Сва узвишења, удубљења и равнице чине __________ неког краја.

3. Узвишења су:

4. Равнице су

5. Означи тачне одговоре. У удубљења спадају:
6. Крајеви у којима живимо могу бити

7. Место на којем извире вода назива се

8. Ушће је

9. Пут воде која тече од извора до ушћа назива се ____.

10. Означи тачне одговоре. Према кретању сунца одређене су четири главне стране света:
11. Сналажење у простору назива се _______________.

12. Место са којег посматрамо околину назива се __________.

13. Однос дужине која је представљена на цртежу и стварне дужине у природи назива се __________.

14. Временска лента је:

15. Наука о развоју људског друштва у прошлости назива се ____________.
16. Археологија је:

17. Један миленијум траје:

18. Означи производне делатности:

19. Према томе по чему се превозна (саобраћајна) средства крећу, саобраћај делимо на:

20. Живу природу чине:
21. Неживу природу чине:

22. Животно станиште је:

23. Све биљке и животиње које живе на једном животном станишту чине ____________________ тог станишта.

24. У сваком станишту на живот биљака и животиња утичу:

25. Животна станишта се деле на копнена и водена.
26. Животна станишта могу бити:

27. Означи природна копнена станишта:

28. Означи копнена култивисана станишта

29. Природна водена станишта деле се на:

30. Означи тачне одговоре. У текуће воде спадају:
31. Означи тачне одговоре. У стајаће воде спадају:

32. Означи тачне одговоре. Водена култивисана станишта су:

33. Веза између живих бића у исхрани назива се:

34. Означи тачне одговоре. Према начину исхране животиње се деле на:

35. Вода може бити у:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ