„Завичају“, Добрица Ерић – тест

„Завичају“, Добрица Ерић

Резултат теста

1. Шта је тема ове песме?

2. Кога то песник назива цветом лепшим од руже и булке?

3. Шта све песник жели завичају?

4. Како разумеш стих „Цветале ти / трпезе и љуљке!” ?

5. Завичају и људима који живе у њему песник жели:
6. Ова песма је:

7. Шта песник жели да се чује до неба?

8. Љуљка је:

9. Чиме треба да жубори свака чесма у завичају?

10. Шта се ради комбајном?
11. Како разумеш стихове "Песници ти / цветне венце вили"?

12. Зашто песник жели да у завичају расту хлебови и теку реке млека?

13. Зашто песник жели да војници не ратују него да гаје воће?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ