Трочетвртински такт, тактирање – тест

Трочетвртински такт, тактирање

Резултат теста

1. Како се зове такт који има три дела?

2. Трочетвртински такт означавамо:

3. Како се изводи тактирање?

4. Како називамо усправне црте којима одвајамо тактове?

5. Сваки део такта једнак је једној :
6. Трочетвртински такт изводи се покретима руке:

7. Приликом извођења трочетвртинског такта бројимо:

8. Први део трочетвртинског такта је ненаглашен, док су други и трећи наглашени.

9. Изнад или испод наглашене ноте записујемо знак:

10. Тактирање је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ