Редослед рачунарских операција (множење и дељење) – тест

Редослед рачунарских операција (множење и дељење)

Резултат теста

1. Израчунај вредност израза на приказаној слици.

2. Израчунај:(6 400 : 800) · 4 =

3. Количник бројева 3 600 и 9 умањи 5 пута.

4. Одреди вредност израза: (4 104 : 18) · 4 =

5. Означи израз који има једнаку вредност као израз приказан на слици.
6. Који број је 3 пута већи од количника бројева 1 000 и 4?

7. За четири лопте чије су цене једнаке ученици су платили 1 400 динара.Да ли би им било довољно да за 1 700 динара плате 5 таквих лопти?

8. За 5 дана фабрика је произвела 420 трактора. Колико трактора фабрика произведе за 20 дана, ако је дневна производња иста

9. Два возила кренула су истовремено из места А и B један другом у сусрет. Једно возило прелази за 1 час просечно 65 km 700 m, а друго 73 km 200 m. Колико је растојање између ова два места ако се возила сретну после 3 часа?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ