Сугласник Ј – тест

Сугласник Ј – тест

Заменице – тест

Резултат теста

1. Ако у речима, један поред другог стоје слова О и И, тада _____ писати и изговарати слово, и глас Ј.

2. Када се у речима један поред другог нађу самогласници О и И ________ сугласник Ј.

3. Шта је правилно?

4. Шта је правилно?

5. Шта је тачно?
6. Шта је правилно?

7. Шта је правилно?

8. Шта је правилно?

9. Шта је правилно?

10. Означи тачан одговор.
11. Шта је правилно?

12. Шта је тачно?

13. Означи тачно написану реченицу.

14. Означи тачно написану реченицу.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ