Њутнови закони – тест

Њутнови закони – тест

Резултат теста

1. Равномерно праволинијско кретање је карактеристично за:

2. Равномерно променљиво праволинијско кретање карактеристично је за:

3. Величина која нам показује колико се брзина промени у јединици времена је:

4. Јединица за убрзање је:

5. Која од понудјених формула је карактеристицна за Други Њутнов закон:
6. единица за силу њутн изражена у основним јединицама SI система је:

7. Ако ученик делује на подлогу силом од 500N, онда подлога на њега делује силом од:

8. Величина која нам показује колико се брзина промени у јединици времена је:

9. Колики је интензитет сталне силе који треба деловати на тело масе 20kg да би се кретало праволинијским убрзањем од 5m/s².

10. Кретање тела по правој линији код кога се брзина равномерно мења зове се:
11. Када се тело креће равномерно убрзано, вектори силе и брзине имају:

12. Како гласи Њутнов закон гравитације:

13. Особине гравитационе силе су: (више понуђених тачних одговора)

14. Величина која нам показује колико се брзина промени у јединици времена је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ