Елементи машина и механизама, производне и погонске машине – тест

Елементи машина и механизама, производне и погонске машине – тест

Резултат теста

1. Елементи за везу служе за спајање два машинска или више машинских елемената у једну целину.

2. Раздвојива веза се остварује помоћу:

3. Машински елемент за пренос обртног кретања, а служи као носач обртних машинских делова као што су точкови, добош, зупчаници и др. је:

4. Машински елементи који служе за спајање крајева два вратила у једну целину, од којих је једно погонско, а друго гоњено назива се__________.

5. Користи се како би се успорило или зауставило кретање машинских елемената за кружно кертање:
6. Шта су топлотни мотори?

7. Хидраулична турбина која се најчешће користи за мале падове и велике количине воде је:

8. Код дизел мотора потребно је довести струју на свећицу како би се смеша-горива и ваздуха у цилиндру мотора запалила.

9. Колико пута се током једног циклуса отвори усисни вентил код четворотактног мотора?

10. Сагоревање је четврти такт у процесу рада двотактног мотора.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ